PRIMÊRE SKOOL PARYS

DIEN EN OFFER

Ons gee om vir ons Kinders

 

H/V Schilbach & ST Jan
Parys
9585

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
056 811-3541

2018

Netbal

Daar is elke jaar baie opgewondenheid by die kinders, sowel as die ouers as die netbalseisoen begin. Die dogters van 0/6 tot by o/13 neem met baie entoesiasme deel en gee net hulle beste.

Mini-Netbal 0/6A
Mini-Netbal 0/6B

o6A

o6B


 

 
   
Mini-Netbal 0/7A
Netbal 0/7B
o7A o7B

 

 
Netbal 0/9A
Netbal 0/9B
o9A o9B

 


 
  Netbal 0/10A
Netbal 0/10B
010A o10B

 

 

 
   
Netbal 0/11A
Netbal 0/11B
o11A o11B

 

 
   
  Netbal 0/11C
Netbal 0/12A
o11C o12A

 

 
   
  Netbal 0/12B
  Netbal 0/12C
o12B o12C

 

   
  Netbal 0/13A
  Netbal 0/13B
o13A o13B
 
 
   
  Netbal  0/13C
  Netbal Vaalrivier  0/13
o13C vaalrivier o12
   
  Netbal Vaalrivier o/12
  
Vaalrivier o13